Feministiskt t�nkande och sociologi : teorier, begrepp och till�mpningar

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.Vidare kan påpekas att t ex Wera Grahn framhåller att feministiskt inriktade studier. och som t ex kommer till uttryck i. begrepp och synsätt som...Official Full-Text Paper (PDF): The cultural turn (coat) - About history, poststructuralism and the fear of conflict.